Sơn lót Betaprime 5500

Được sử dụng kết hợp với tất cả các loại keo BETASEAL Polyurethan để làm sơn lót cho bề mặt kính và ceramic tăng độ bám dính.