Sơn lót Betaprime 5404

Là loại sơn lót không toluene dùng cho bề mặt nhựa và sơn. Dùng cho tất cả các sản phẩm BETASEAL và BETAMATE E.